İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Şirketimizde aktif olarak çalışan personellerimize ve işe giriş sürecinde olan personel adaylarımıza, almış oldukları eğitim, yetkinlik ve tecrübeleri doğrultusunda uygun kariyer imkânları sunmayı hedefleriz. Meslek içi eğitim planlamalarımız kapsamında yaptıkları işle ilgili maksimum düzeyde başarı ve verimlilik sağlayabilmeleri için, temel ilkemiz adil, tutarlı ve performansa bağlı olarak geribildirimlerde bulunmaktır. 

  • Süreci oluşturan tüm insan kaynakları uygulamalarında şeffaf ve çift yönlü bir iletişim kurulması,
  • Başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için tam donanımlı insan kaynağı yetiştirilmesi,
  • Çalışanların kuruma olan bağlılığının arttırılması ve sürdürülmesine ilişkin projeler üretilmesi,
  • Maksimum düzeyde başarı ve performans sağlanabilmesi için,
  • İhtiyaç duyulan koşulların oluşturulması ana prensiplerimizdendir.